Dịch vụ
Support online
Hỗ trợ kinh doanh
Hotline
0972 269 156
Đăng nhập
Kuebler Vietnam HSND
Tin tức

Thử nghiệm và vận hành

Ở giai đoạn đầu của một dự án, Pites phối hợp chặt chẽ với nhà máy và bên xây dựng để tổ chức các quy trình một cách hợp lý đảm bảo việc khởi động,vận hành nhà máy nhanh chóng và hiệu quả.

Pites cam kết phân công các kỹ sư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao trực tiếp đến nhà máy, công trình để tiến hành các thử nghiệm trước khi nhà máy chính thức hoạt động, giám sát tất cả các giai đoạn của quá trình vận hành thử nghiệm nhà máy. Tất cả các máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và thử nghiệm nhằm đảm bảo phù hợp với thiết kế ban đầu. Chúng tôi tiến hành thẩm định, đánh giá hệ thống dây chuyền sản xuất bằng các thiết bị kiểm tra hiện đại nhắm đảm bảo đúng hiệu suất thiết kế của nhà máy.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thử nghiệm, vận hành nhà máy cho ngành công nghiệp sau:

  • Ngành nhựa
  • Ngành bao bì
  • Ngành kính (Thổi chai)
  • Dệt may
  • In ấn